Skip navigation

Antal resurser(24)|

Taxiresa | TI-82Stats-TI-84 Plus

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Diagram, Graphs

Denna aktivitet är en typisk tillämpning av grafritande räknare. Genom att studera kostnaden för olika taxiresor undersöker eleverna linjära samband på ett flertal olika sätt. | Senare grun…

Kaströrelse | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Curriculum, Geometry, Graphs, Physics, Trigonometry

Ma 3-4 (momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigonometri

Math with the Rover

Author: Bert Wikkerink

Område:  Mathematics

Labels: Tables, Sharing Inspiration 2019, Probability, Graphs, Exercise

Powerpoint of the workshop "Math with the Rover

Nollställen och vertex med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Tangent och normal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd …

Utforska en trigonometrisk formel

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Mathematics

Labels: Data collection, Curriculum, Curve fitting, Exercise, Differential equations, Graphs, Problem Solving, Triangle, Trigonometry

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Stegen och lådan

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Functions, Geometry, Graphs, Probability, Statistics

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Tillämpningar på differentialekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Priser och index

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Riktningsfält

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.