Riktningsfält

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Undersökning av primitiva funktioner

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Integral calculus

Cirkelns area och omkrets

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Inga vanliga medelvärden

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Averages, Geometry, Graphing, Graphs, Programming

Nombres complexes et représentation graphique sur TI-Nspire™ CX CAS

Nombres complexes et représentation graphique. Tutoriel avec la calculatrice TI-Nspire™ CX CAS.

En savoir plus : https://education.ti.com/fr/products/...

Author: Texas Instruments France

Topic:  Mathematics

Tags: Graphs, Nombres complexes, Tutorial

Khi2 - Test d'indépendance - TI 83 Premium CE

Illustration du test du Khi2 afin de calculer la probabilité critique dans le test d’indépendance. Vérification graphique et analyse d’un exemple. Tutoriel avec la calculatrice TI-83 Premiu…

Author: Texas Instruments France

Topic:  Mathematics

Tags: Tables, Sharing Inspiration 2019, Probability, Graphs, Exercise

Intégrale avec la TI-83 Premium CE

Calculer une intégrale définie à partir de la représentation graphique de la fonction. Puis directement dans l'éditeur de la calculatrice TI-83 Premium CE.

Author: Texas Instruments France

Topic:  Mathematics

Tags: 2D shapes, Integral calculus, Graphs, Functions

Dérivée - TI 83 Premium CE

Rechercher graphiquement le nombre dérivé d'une fonction en un point d'abscisse donnée et construire la fonction dérivée associée.

Author: Texas Instruments France

Topic:  Mathematics

Tags: Graphs, Probability, Statistics, Derive, Functions, Derivative

Mesure de l'éclairement avec TI-Innovator Hub et TI-Nspire CX CAS

Découvrez comment mesurer l'éclairement en fonction de la distance.

Author: Texas Instruments France

Topic:  Mathematics

Tags: Graphs, TI-Innovator

Patterns to Graphs

Experience the connection between a number pattern and its graph

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Topic:  Mathematics

Tags: Linear, Patterns, Functions, Graphs

Transformations of Graphs

Explore transformations of graphs in a dynamic environment.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Topic:  Mathematics

Tags: Functions, Transformations, Graphs