Skip navigation

Antal resurser(323)|

Minigolf | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Datoralgebra, Integralkalkyl, Triangel

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

Newtons metod-ekvationslösning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Integralkalkyl, 

Ma 4 | Derivator och Integraler | Hur man kan lösa ekvationer numeriskt med hjälp av derivata.

Roliga timmen - Utmaning - Konohan Ninja-race

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Hur många meter kommer Sakura att korsa mållinjen före Sasuke?Banplottning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Läroplan, Geometri, Fysik, STEM, Trigonometri

Ma 3-4 - (Momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigometri

Kaströrelse | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Läroplan, Geometri, Grafer, Fysik, Trigonometri

Ma 3-4 (momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigonometri

Widget | Rita i matematik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Matematik

Labels: Matematiskt tänkande, T3

Rita och illustrera matematik med symboler

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Tips och tricks, Statistik, Fysik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Video | MINT med TI-Nspire - Experiment

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, STEM

Utöka programmering till STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub

Video | Regression med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: 3D geometri, Regression

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Video | Moddelering med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: E-Learning, , Kodning

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Video | Algebra med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: E-Learning, Algebra, 

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, STEM

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Område:  Fysik, STEM

Labels: Acceleration, Fysik, Tips och tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)