Vad man kan förvänta sig | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1-Tre fotbollsspelare deltar i en tävling för att vinna pengar till en välgörenhetsorganisation. Med hjälp av sannolikheter och vinstsummor beräknar vi det förväntade värdet.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphs, Probability

Matchande födelsedagar -ett klassiskt sannolikhetsproblem | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1-5 - I denna aktivitet ger vi oss på ett av sannolikhetslärans mest klassiska problem. Problemet kallas ofta för födelsedagsparadoxen!

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphs, Probability

Simulering av triangelolikheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1/Kurs 2 - Tänk dig att du har ett sugrör och slumpmässigt viker det på två ställen. Vad är sannolikheten att du kan vika ihop till en triangel?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphs, Probability

Färjtrafik | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1/Kurs 2 - I aktiviteten undersöker vi ett problem som handlar om två färjor som rör sig oavbrutet mellan två färjelägen A och B. Vi använder en av de förinstallerade apparna.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Graphs

Undersöka räta linjer dynamiskt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på hur man med verktyg på räknaren kan studera räta linjer dynamiskt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphs

Fiche 19 - Editeur mathematiques

Représentation de fonctions : fonctions du second degré. Utilisation de l'éditeur mathématique de la TI-Nspire CX.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics

Tags: Graphs, Presentation

Fiche 11 - Tableur et etude une variable

Calculs statistiques : étude statistique à une variable.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Statistics, Graphs

Fiche 13 - Tableur representation et regression

Calculs statistiques : régression linéaire.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Statistics, Graphs

Fiche 07_V4 - Représentation graphique d_une fonction

Analyse : représentation d'une fonction, tableau de valeurs.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Graphs, Computer Algebra

Fiche 08_V4 - Analyse graphique - min max zeros

Analyse : maximum, minimum, zéro d'une fonction.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Graphs, Analysis, Computer Algebra

The James Webb Space Telescope and Lagrange Points

This resource is all about the Lagrange points and why they are important for the James Webb Telescope. Calculating the positions of these points is difficult but achievable with TI-Nspire.

Publisher: T³ Europe

Editor: Ian Galloway

Author: Ian Galloway

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Graphs, Lagrange, Physics, Planet

Differentialekvationer – när man inte kan lösa exakt | TI-84 Plus CE->T

Kurs 5 - Hastigheten hos en fallskärmshoppare som faller kan modelleras med en differentialekvation som inte är linjär. Vi får då ta till en numerisk lösningsmetod.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Euler method, Graphs, Number

Mouvement et interactions, tracé de vecteurs vitesse à l’aide d’un langage de programmation

Représenter des vecteurs vitesse d’un système modélisé par un point lors d’un
mouvement, à l’aide d’un langage de programmation.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Computer Science, Physics

Tags: Programming, Python, Graphs

Représentation graphique

Après avoir géré la construction de repère dans l’activité précédente, il s’agit ici de faire la
représentation point par point ou pixel par pixel de la représentation graphique d’une fonc…

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Programming, Python, Graphs

Taxiresa | TI-82Stats-TI-84 Plus

Denna aktivitet är en typisk tillämpning av grafritande räknare. Genom att studera kostnaden för olika taxiresor undersöker eleverna linjära samband på ett flertal olika sätt. | Senare grun…

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Diagram, Graphs