skip_navigation

Riktningsfält

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Undersökning av primitiva funktioner

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Integral calculus

Cirkelns area och omkrets

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Inga vanliga medelvärden

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Averages, Geometry, Graphing, Graphs, Programming

Transformations of Graphs

Explore transformations of graphs in a dynamic environment.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Område:  Mathematics

Labels: Functions, Transformations, Graphs

Patterns to Graphs

Experience the connection between a number pattern and its graph

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Område:  Mathematics

Labels: Linear, Patterns, Functions, Graphs