Skip navigation

Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal resurser(192)|

Röd-Grön spelet

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Algebra

Ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar ”Gömmare” och de andra är ”Gissare”. Passar för senare grundskolan

Statistik | TI-82 Stats - TI-84 Plus

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Statistics

Denna aktivitet går igenom grundläggande statistikhantering på en grafräknare. De olika läges- och spridningsmåtten bör åtminstone delvis redan vara bekanta för eleverna. Passar för senare…

Taxiresa | TI-82Stats-TI-84 Plus

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Diagram, Graphs

Denna aktivitet är en typisk tillämpning av grafritande räknare. Genom att studera kostnaden för olika taxiresor undersöker eleverna linjära samband på ett flertal olika sätt. | Senare grun…

Minigolf | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Computer Algebra, Integral calculus, Triangle

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

Newtons metod-ekvationslösning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Derivative, Integral calculus, Newton's law

Ma 4 | Derivator och Integraler | Hur man kan lösa ekvationer numeriskt med hjälp av derivata.

Roliga timmen - Utmaning - Konohan Ninja-race

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Hur många meter kommer Sakura att korsa mållinjen före Sasuke?Banplottning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Curriculum, Geometry, Physics, STEM, Trigonometry

Ma 3-4 - (Momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigometri

Kaströrelse | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Curriculum, Geometry, Graphs, Physics, Trigonometry

Ma 3-4 (momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigonometri

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Video | MINT med TI-Nspire - Experiment

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, STEM

Utöka programmering till STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub

Video | Regression med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: 3D Geometry, Regression

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Video | Moddelering med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: E-Learning, Modelling, Coding

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Video | Algebra med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: E-Learning, Algebra, Modelling

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Lösa linjära ekvationer med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d