Skip navigation

Profile Of : Texas Instruments Sverige | Education Technology

user

Texas Instruments Sverige | Education Technology

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


Att upptäcka parabeln

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Att inhägna ett rektangulärt område

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Area, Curriculum, Functions, Linear Functions

Räta linjens ekvation

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Kvadrater

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Cirkelns area och omkrets

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Ringa in en cirkel

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Mathematical thinking, Circle, Material to order, Pythagoras, Trigonometry

Laboration - Boyles lag

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics, Temperature

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Biology, Chemistry

Labels: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Effekten hos en vattenkokare

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Curriculum, Temperature

Svävare

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Exercise, Physics, Volume

Laboration - Studs - rörelse och energi

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Curriculum, Data collection, Physics

Laboration - Stående våg

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Exercise, Physics

Laboration - Impulslagen

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Exercise, Physics