Skip navigation

Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal resurser(154)|

Att inhägna ett rektangulärt område

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Area, Curriculum, Functions, Linear Functions

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Andragradsfunktioner del 3

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Andragradsfunktioner del 4

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Uppvärmning med en vattenkokare

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Cirkelns area och omkrets

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Ringa in en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Mathematical thinking, Circle, Material to order, Pythagoras, Trigonometry

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Pappersvikning

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Area, Computer Algebra, Experiment, Geometry, Triangle

Ma 3 - Samband och förändring, Vik ett A4 papper

Laboration - Boyles lag

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics, Temperature

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Laboration - Buffert

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Biology, Chemistry

Labels: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Effekten hos en vattenkokare

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Curriculum, Temperature

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Svävare

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Exercise, Physics, Volume

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Curriculum, Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Laboration - Stående våg

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Laboration - Se hur det låter

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Laboration - Induktion

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Laboration - Impulslagen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.