Skip navigation

Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal resurser(154)|

Upprepade beräkningar

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Exercise, Number

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Ekvationer med komplexa tal och faktorsatsen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Equations

Ma 4 - Komplexa tal - Detta är den andra delen av aktiviteter om komplexa tal.

Komplexa tal

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Exercise

Ma 4 - Komplexa tal - I denna ganska omfattande aktivitet tar vi upp det mesta om komplexa tal som behandlas i gymnasiet.

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Binomial formulas, Probability

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.

Binomialsatsen och Pascals triangel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Areaformler

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Analytic Geometry, Dynamic Simulations

Ma 1: Geometri - I denna aktivitet visar vi på ett handgripligt sätt hur man med de dynamiska geometriska verktygen kan komma fram till hur arean av den enkla geometriska formen rektangel.

Inga vanliga medelvärden

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Averages, Geometry, Graphing, Graphs, Programming

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Slantsingling och stora talens lag

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Probability experiment, Statistics

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Tävlande funktioner

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Ma 3: Derivator och integraler - I det första problemet ska vi titta lite närmare på hur olika typer av funktioner uppför sig för stora värden på den oberoende variabeln.

Tangent till en kurva

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 3: Derivator och integraler -En tangent dras till den del av funktionen y = 1/x som ligger i första kvadranten. Tangenten och axlarna bildar en triangel. Vad kan du säga om arean av denn…

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Monte Carlo Method

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Förstå första- och andraderivata

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Ma 3: Derivator och integraler - I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar.

Flugproblem

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 4: Derivator och integraler - I denna övning löser vi ett problem både med en analytisk algebraisk lösning, en grafisk lösning och en smart enkel geometrisk lösning.

Integraler och analys av inkomstfördelning

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler - I denna övning ska vi titta närmare på en inkomstfördelning för inkomsttagare i en region.

Kortaste linjen genom en punkt

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Derivative, Integral calculus

Så här lyder problemet: En rätvinklig triangel i första kvadranten har koordinataxlarna som kateter.

Kortaste vägen mellan två fabriker

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Maxa en rektangels omkrets

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Calculus, Derivative, Geometry, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler - I problemet ska man teckna ett uttryck för rektangelns omkrets och sedan bestämma den största möjliga omkretsen.

Tangenter till en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Derivative, Exercise, Function Plotter

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Världsrekordlopp 100 m

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Opinionsundersökning

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Statistics

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).