Skip navigation

Binary number trainer using RGB Array

Program generates random numbers, displays them as binaries on the RGB array and asks student to respond with the decimal equivalent. Supports bit width between 2 and 8 bits.

Author: Hans-Martin Hilbig

Område:  Computer Science, Mathematics, STEM

Labels: Coding, Computer Algebra, Conversions, Decimals, Exercise, Number, Programming, STEM, TI-Innovator

Cosinusregel

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Author: Jan Elemans

Område:  Mathematics

Labels: Number, Functions, Triangle

Handleiding TI-Nspire CX II (v5.0)

Handleiding voor gebruik van de TI-Nspire CX II versie 5.0

Author: Epi van Winsen

Område:  Mathematics

Labels: Number

Natural number biased?

A technology-aided identification of profiles with respect to rational numbers
understanding.

Publisher: Universität Innsbruck

Author: Florian Stampfer

Område:  Mathematics

Labels: Number, Sharing Inspiration 2019

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Primtalslista med programmering

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Stochastics, Coding, 3D Geometry, Curriculum, Number, Programming, STEM

Tallinjen

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Number

Summa och differens

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Number

A0 pappret

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Functions, Number