skip_navigation

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM

Tallinjen

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Number

Summa och differens

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Number

A0 pappret

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Functions, Number

Upprepade beräkningar

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Exercise, Number

Fibonaccis talföljd

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Number, Numeric Integration

Natuurkunde met TI-Nspire

Experimenten en Simulaties Natuurkundelessen

Author: Cathy Baars

Område:  Physics

Labels: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM