Skip navigation

Tillämpningar på differentialekvationer

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Curriculum, Exercise, Logarithms

Priser och index

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Regression och korrelation på djupet

Ma 2 | Statistik | TI-Nspire har inbyggda funktioner för att direkt göra regressionsanalyser och beräkna regressionsekvation och korrelationskoefficient.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise

Riktningsfält

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Simulering med sannolikheter

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Probability, Statistics

Differentialekvationer – hur fungerar Eulers metod

Ma 5 - Differentialekvationer - Vi går noggrant igenom Eulers stegmetod som finns som inbyggd funktion hos TI-Nspire CX.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Stochastics, Curriculum, Differential equations, Euler method, Exercise

Ekvationer i balans

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Ekvationer med variabler på båda sidor

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Equations, Exercise, Geometry, Number, Variables

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare…

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Interest

Insektsvandring

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Circles, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Geometry

Triangel under kurva

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Triangle

Att tillverka en strut

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Arean av en viss rektangel

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Undersökning av primitiva funktioner

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti…

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Integral calculus