Skip navigation

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Data collection, Equations, Exercise

Skissa funktion

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet finns fyra scenarier som ger anvisning om hur en graf som beskriver ett scenario kan ritas.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Mathematics

Labels: Stochastics, Curriculum, Exercise, Function Plotter, Functions, Graphing

Tåg i rörelse

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska eleverna göra observationer av rörelsen hos två objekt, i detta fall två tåg.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Exercise, Function Plotter, Functions, Graphing

Sammanställa data

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Andragradsekvationer på djupet

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Mathematics

Labels: Iteration, Algebra, Series, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Problem Solving, Quadratic

Utforska en trigonometrisk formel

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Mathematics

Labels: Data collection, Curriculum, Curve fitting, Exercise, Differential equations, Graphs, Problem Solving, Triangle, Trigonometry

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Chemistry, Mathematics, STEM

Labels: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Stegen och lådan

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Functions, Geometry, Graphs, Probability, Statistics