skip_navigation

Magda liebt Mathe - Final Calculus Exam Harvard University

In dem Video-Tutorial löst Magda eine Aufgabe zur Integralrechnung Hierbei spielt der Mund von Rihanna eine Hauptrolle.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Magdalena Mayerhoffer

Område:  Mathematics

Labels: Tutorial, Integral calculus

Meet the Wonder Workshop Dash

Introduction to the Wonder Workshop Dash with TI technology and programming Dash with a set of Geometry challenges for middle school and high school students.

Publisher: Texas Instruments Inc., Texas Instruments Education Technology

Område:  Computer Science, Mathematics, STEM

Labels: 2D shapes, Angles, Geometry, Programming, Python, Rectangles, Triangle

(Rover) Driving Inequalities with TI-84 Plus CE Python (Math in Motion Plus)

Students will explore inequalities and the number line while writing code to navigate a set of challenges.

Publisher: Texas Instruments Inc., Texas Instruments Education Technology

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Python

Erstellen von Turtle-Grafiken unter Python

Nach dem Installieren des Turtle-Moduls auf dem TI-Nspire CX II können unter Python Turtle-Programme erstellt werden.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Område:  Computer Science, Mathematics

Labels: Python

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Area, Derive, Volume

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Hur många människor har någonsin levt på jorden? | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Här praktiseras både algebra, statistik och integralberäkning för att lösa ett demografiskt problem.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Curriculum, Integral calculus, Statistics

Differentialekvationer baklänges | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här utgår vi från en logistisk funktionsmodell och genom resonemang och beräkningar kommer fram till en differentialekvation som kan lösas med en numerisk metod.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Differential equations, Functions, Regression

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics

Programmieren in Python mit dem TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphikrechner und BBC micro:bit

Die Handreichung zum Programmieren des BBC micro:bit mit dem TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphikrechner ist jetzt in deutscher Sprache verfügbar.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Område:  Computer Science, STEM

10 Minuten Coding - Python - Lektion 5

Entdecken Sie in Lektion 5 die praxisorientierten, einfachen Übungen zu Python. Für eine Übung benötigen Sie nicht mehr als 10 Minuten.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Område:  Computer Science, STEM

10 Minuten Coding - Python - Lektion 4

Entdecken Sie in Lektion 4 die praxisorientierten, einfachen Übungen zu Python. Für eine Übung benötigen Sie nicht mehr als 10 Minuten.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Område:  Computer Science, STEM

Python-Modul zum Komponieren von Melodien mit dem BBC micro:bit

Das Modul MB_MUSIC.8xv ermöglicht die Erzeugung von Tönen und das Abspielen von Musik.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Frederick Fotsch

Område:  Computer Science, STEM