Tricks och Tips (6) - Pengar, pengar och pengar

En av apparna på räknaren är helt och hållet inriktad på att räkna med pengar. I appen finns en stor mängd verktyg för allehanda ekonomiska beräkningar.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Finance, Interest, Present Value, Future Value, Amortization

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Interest

The Legacy

You have been left one million pounds! How to spend or invest it over 50 years?

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Allan Duncan

Topic:  Mathematics

Tags: Interest, Tables, Modeling