skip_navigation

Tricks och Tips (6) - Pengar, pengar och pengar

En av apparna på räknaren är helt och hållet inriktad på att räkna med pengar. I appen finns en stor mängd verktyg för allehanda ekonomiska beräkningar.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Finance, Interest, Present Value, Future Value, Amortization

Amorteringar av lån och programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-5 | Beräkna bl.a. lånekostnaden för lån som löper över en längre tid, blanda detta med programmering i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Calculus, Earth, Finance, Number, Percentages, Programming, STEM

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Publisher: T³ Europe

Editor: Koen Stulens

Author: Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, Martin van Reeuwijk, T³ Europe

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area