skip_navigation

Tricks och Tips (9) - Integralberäkningar

Här tittar vi på sambandet mellan en funktion och en areafunktion. Vid undersökningarna tar vi fram arean mellan en graf och x-axeln. Vi gör detta för några funktioner av första och andra g…

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Area, Integral calculus, Midpoint method, Primitive function

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Area, Derive, Volume

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Area, Curriculum, Functions

Herons formel | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | Beräkna bl.a. arean av en triangel och avsluta med programmering i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Area, Probability, Programming, STEM, Triangle

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Publisher: T³ Europe

Editor: Koen Stulens

Author: Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, Martin van Reeuwijk, T³ Europe

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area

Arean av en viss rektangel

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Vika en A4

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Area, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Triangle

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Att inhägna ett rektangulärt område

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Area, Curriculum, Functions, Linear Functions

A Lunar Ellipse

Students consider the question "What is the shape of the curve forming the terminator of the crescent moon?" They then calculate the area of the crescent and graph its variation over one m…

Author: Ian Galloway

Område:  STEM

Labels: 3D Geometry, Coding, Algebra, Randomness, Angles, STEM, Area, T3, TI-Innovator, Ellipse, Frequency, Modeling, Physics, Sine

Barn and pen problem

A simple version of the maximum-area problem for younger students

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Område:  Mathematics

Labels: Area, Optimization

Parallelogram Area

Investigating and developing the area of a parallelogram dynamically.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Jon Skinner

Område:  Mathematics

Labels: Area, Parallelogram

Triangle Area

Discovering the formula for the area of a triangle

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Jon Skinner

Område:  Mathematics

Labels: Triangle, Area

The sheep-pen problem

Recognise a quadratic in a realistic context and solve an optimisation problem

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Allan Duncan

Område:  Mathematics

Labels: Quadratic, Perimeter, Area, Algebra

The arbelos

Investigate relationships between radii of the semicircles and the perimeter and area of this interesting shape

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Allan Duncan

Område:  Mathematics

Labels: Perimeter, Area, Circles, Geometry