skip_navigation

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal ska bli 15

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Circumference, Perimeter

Diameters of Polygons

Investigate the ratio of perimeter to diameter for regular polygons.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Område:  Mathematics

Labels: 2D shapes, Perimeter, Polygons

The sheep-pen problem

Recognise a quadratic in a realistic context and solve an optimisation problem

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Allan Duncan

Område:  Mathematics

Labels: Quadratic, Perimeter, Area, Algebra

The arbelos

Investigate relationships between radii of the semicircles and the perimeter and area of this interesting shape

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Allan Duncan

Område:  Mathematics

Labels: Perimeter, Area, Circles, Geometry