Upp och ned längs älven | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - I denna aktivitet tar vi upp två lite kluriga hastighetsproblem. Här kan man arbeta både algebraiskt och grafiskt/numeriskt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Graphing, Transformations

Undersökningar med appen Transformation – Del 1 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet ska du använda en av apparna som finns som extraverktyg i din räknare. Det handlar om koefficientvärden hos första- och andragradsfunktioner.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphing, Transformations

Accelerometer library for TI-Innovator under Python

Accelerometers probably are the most versatile sensors available for STEM classes today. This project is delivering a Python driver library for the ADXL335 sensor.

Publisher: T³ Deutschland - Materialien

Author: Hans-Martin Hilbig, Veit Berger

Topic:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Tags: Acceleration, Angles, Data collection, Dynamic Systems, Euler method, Programming, Python, STEM, TI-Innovator, Transformations, Trigonometry

Turn, turn, turn, turn

UPDATED. Four rotations of 90° and you get back to where you started .... always?

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Topic:  Mathematics

Tags: Transformations

Transformations of Graphs

Explore transformations of graphs in a dynamic environment.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Topic:  Mathematics

Tags: Functions, Transformations, Graphs