skip_navigation

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Area, Derive, Volume

Att tillverka en strut

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Svävare

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Exercise, Physics, Volume

Volumes of prisms

The volume of a number of different prisms are found in this unit.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: David J C Elgin

Område:  Mathematics

Labels: Area, Surface area, Volume, Prisms

Cone Volumes

Calculate and optimise the volume of a cone using a variety of measurements. (OS 3.x)

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Nevil Hopley

Område:  Mathematics

Labels: Functions, 3D objects, Surface area, Pythagoras, Triangle, Cones, Trigonometry, Volume