Skip navigation

Att tillverka en strut

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Svävare

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Exercise, Physics, Volume

Volumes of prisms

The volume of a number of different prisms are found in this unit.

Author: David J C Elgin

Labels: Area, Surface area, Volume

Cone Volumes

Calculate and optimise the volume of a cone using a variety of measurements. (OS 3.x)

Author: Nevil Hopley

Labels: Functions, Surface area, Pythagoras, Triangle, Cones, Trigonometry, Volume