skip_navigation

Undersökningar med appen Transformation Graphing Del 2 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på trigonometriska funktioner som man på räknaren kan skriva på formen A(sin(BX+C)+D. En av de förinstallerade apparna används i denna aktivi…

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Functions, Graphing, Trigonometry

Visa och analysera rörelse | TI-Nspire CXII-T

Ma 4-5 | I dessa tre aktiviteter är tanken är att du som lärare ska få inspiration till hur man kan arbeta med lite mer omfattande uppgifter till eleverna.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics, Physics

Labels: Analysis, Computer Algebra, Curriculum, Trigonometry

Accelerometer library for TI-Innovator under Python

Accelerometers probably are the most versatile sensors available for STEM classes today. This project is delivering a Python driver library for the ADXL335 sensor.

Publisher: T³ Deutschland - Materialien

Author: Hans-Martin Hilbig, Veit Berger

Område:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Labels: Acceleration, Angles, Data collection, Dynamic Systems, Euler method, Programming, Python, STEM, TI-Innovator, Transformations, Trigonometry

Der Raumigel unter Python

Die zweidimensionale Turtle- oder Igelgrafik ist ein häufig genutztes Werkzeug im Informatikunterricht. Im vorliegenden Beitrag werden die Erweiterung zur 3D-Igelgrafik sowie Anwendungen vo…

Publisher: T³ Deutschland - Materialien

Author: Veit Berger, Hans-Martin Hilbig

Område:  Computer Science, Mathematics, STEM

Labels: 3D Geometry, 3D objects, Algorithm, Coding, Enlargement and reduction, Geometry, Python, STEM, T3, TI-Innovator, Trigonometry

Hedgehog - a 3D graphics library in Python

This project takes the idea of turtlegraphics to the next level, providing a 3D-Graphics library to draw and animate 3-dimensional objects on a TI-Nspire CXII graphics screen.

Publisher: T³ Deutschland - Materialien

Author: Hans-Martin Hilbig, Veit Berger

Område:  Computer Science, Mathematics, STEM

Labels: 3D Geometry, 3D objects, Algorithm, Coding, Geometry, Polygons, Programming, Python, STEM, T3, TI-Innovator, Trigonometry

Muziek en Wiskunde

Direct toepasbaar in de klas waarmee leerlingen wiskundige denkvaardigheden trainen

Author: Ludovic Wallaart

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Frequency, Trigonometry

Banplottning | TI-Nspire

Ma 3-4 - (Momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigometri

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Curriculum, Geometry, Physics, STEM, Trigonometry

Kaströrelse | TI-Nspire

Ma 3-4 (momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigonometri

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Curriculum, Geometry, Graphs, Physics, Trigonometry