Skip navigation

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

A Lunar Ellipse

Students consider the question "What is the shape of the curve forming the terminator of the crescent moon?" They then calculate the area of the crescent and graph its variation over one m…

Author: Ian Galloway

Område:  STEM

Labels: 3D Geometry, Coding, Algebra, Randomness, Angles, STEM, Area, T3, Ellipse, TI-Innovator, Frequency, Modelling, Physics, Sine

Natuurkunde met TI-Nspire

Experimenten en Simulaties Natuurkundelessen

Author: Cathy Baars

Område:  Physics

Labels: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Averages with dice

Simulate the throws of one or more dice, predict and tabulate outcomes. Plot the data and obtain averages and the range.

Author: Barrie Galpin

Labels: Averages, Expected frequency, Randomness, Probability