Skip navigation

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Hurricane force

Investigate data from weather stations including wind speeds in different units

Author: Barrie Galpin

Område:  Mathematics

Labels: Environment, Exponential, Measures, STEM