skip_navigation

Billarm för husdjuren - STEM-Projekt - TI-Nspire CX

I detta projekt ska eleverna bygga och programmera en enkel återkopplings- och kontrolloop.

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, Physics

Labels: Physics, Problem Solving, Programming, STEM, Temperature

New Generation of Data Collection Tools

This is a wide-ranging workshop which will delve into the different areas from sensors, probes, coding with TI-84 and HUB to limitations and solutions.

Publisher: T³ Türkiye

Author: Yunus Emre Doğan

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Linear regression, Regression, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, Temperature, TI-Innovator, Tips and tricks

Uppvärmning med en vattenkokare

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Laboration - Boyles lag

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics, Temperature

Effekten hos en vattenkokare

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Physics

Labels: Curriculum, Temperature

Step by Step Physics on the TI-Nspire CX

Learn how to solve Physics problems step by step in Mechanics, Kinematics, Waves, Energy, Magnetism, Electricity, Circuits, Gas Laws, Planets and more

Author: SmartSoft

Område:  Physics

Labels: Atomic Physics, Electricity, Electromagnetism, Magnetism, Mechanics, Physics, Temperature, Velocity