Skip navigation

Antal resurser(13)|

Billarm för husdjuren - STEM-Projekt - TI-Nspire CX

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, Physics

Labels: Physics, Problem Solving, Programming, STEM, Temperature

I detta projekt ska eleverna bygga och programmera en enkel återkopplings- och kontrolloop.

New Generation of Data Collection Tools

Publisher: T³ Türkiye

Author: Yunus Emre Doğan

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Linear regression, Regression, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, Temperature, TI-Innovator, Tips and tricks

This is a wide-ranging workshop which will delve into the different areas from sensors, probes, coding with TI-84 and HUB to limitations and solutions.

Exponentialfunktioner och logaritmer

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Temperature, Curriculum, Exponential, Functions, Graphing, Inverse function, Logarithms

Ma 2 - Funktioner - Vad kännetecknar en växande exponentialfunktion?

An European TI-Nspire Science Pilot 2012

Publisher: T³ Europe

Author: T³ Europe, Abdel Yazi, Armando Severino, Cathy Baars, Fernanda Neri, Fiona Dickens, Frank Liebner, Jean-Louis Balas, Lee Fox, Olivier Douvere, Petra Ryrstedt, Sanja Herrström

Område:  Biology, Chemistry, Physics, STEM

Labels: STEM, Temperature, Time, Physics

The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science supporting students' understanding through the use of technology

Uppvärmning med en vattenkokare

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Laboration - Boyles lag

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Data collection, Physics, Temperature

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Effekten hos en vattenkokare

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels: Curriculum, Temperature

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Step by Step Physics on the TI-Nspire CX

Author: SmartSoft

Område:  Physics

Labels: Atomic Physics, Electricity, Electromagnetism, Magnetism, Mechanics, Physics, Temperature, Velocity

Learn how to solve Physics problems step by step in Mechanics, Kinematics, Waves, Energy, Magnetism, Electricity, Circuits, Gas Laws, Planets and more

Circle Theorems

Author: Barrie Galpin

Labels: Temperature

Explore five circle theorems by moving lines and points around the TI-Nspire screen.

Temperature Conversions

Author: Barrie Galpin

Labels: Positive/negative numbers, Temperature, Use of scales, Physics

At what temperature does the number of degrees C equal the number of degrees F?