Skip navigation

Antal resurser(3)|

Procenträkning | senare grundskolan

Publisher: T³ Sverige

Editor: Texas Instruments Inc.

Område:  Mathematics

Labels: Percentages

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Estimating fractional areas

Author: David J C Elgin

Labels: Fractions, Percentages, Area

An activity to help students think about and appreciate simple fractions.

Carpeting

Author: David J C Elgin

Labels: Area, Percentages

Students are expected to work out the cost of carpeting a room using different carpet kinds and adding VAT to the bill.