skip_navigation

Amorteringar av lån och programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-5 | Beräkna bl.a. lånekostnaden för lån som löper över en längre tid, blanda detta med programmering i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Calculus, Earth, Finance, Number, Percentages, Programming, STEM

Procenträkning | senare grundskolan

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Percentages

Estimating fractional areas

An activity to help students think about and appreciate simple fractions.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: David J C Elgin

Område:  Mathematics

Labels: Fractions, Percentages, Area

Carpeting

Students are expected to work out the cost of carpeting a room using different carpet kinds and adding VAT to the bill.

Publisher: Texas Instruments UK

Author: David J C Elgin

Område:  Mathematics

Labels: Area, Percentages