Spiraalplezier

Een korte opdracht om het programma voor een spiraal aan te passen

Publisher: T³ Nederland

Editor: Ludovic Wallaart

Author: Bert Wikkerink

Topic:  Datavetenskap

Tags  Computational Thinking ,  Python

De lesbrief kan zo door leerlingen worden gebruikt.

Begin met het geven van het programma. Bekijk dan wat er gebeurt en hoe je dit kan aanpassen.

Zorg wel dat de Turtle-module aanwezig is.

License not specified