Tricks och Tips (6) - Pengar, pengar och pengar

En av apparna på räknaren är helt och hållet inriktad på att räkna med pengar. I appen finns en stor mängd verktyg för allehanda ekonomiska beräkningar.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags  Finans ,  Ränta ,  Present Value ,  Future Value ,  Amortization

Räknaren har en applikation för ekonomiska och finansiella beräkningar. Den är specialdesignad för att lösa problem som innehåller variabler som nuvarande värde, framtida värde, ränta, kapitaliseringsperiod för räntan (år, månad...) och tid. Ekvationerna ligger i denna app ”gömda” i räknaren. 
Vi kommer i huvudsak att använda den del av appen som heter TVM Solver. Det finns ytterligare finansiella funktioner och vi kommer bara översiktligt att använda några funktioner där. TVM står för Time Value Money som kan översättas till Tid Värde Pengar.
 

Publisher specific license