Undersökningar med appen Transformation Graphing Del 2 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på trigonometriska funktioner som man på räknaren kan skriva på formen A(sin(BX+C)+D. En av de förinstallerade apparna används i denna aktivitet.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags  Läroplan ,  Funktioner ,  Grafritning ,  Trigonometri

I denna aktivitet ska vi titta närmare på trigonometriska funktioner som man på grafräknaren kan skriva på formen A(sin(BX+C)+D. Du bör redan ha en viss bekantskap med grafer för sinus- och cosinusfunktionerna och dessutom känna till hur man bestämma perioden (i radianer) för en trigonometrisk funktion och du ska också känna till hur man att identifierar amplituden för en trigonometrisk funktion. Vi kommer att använda en av de förinstallerade apparna i denna aktivitet.

Publisher specific license