Undersöka förändringshastigheter | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - I denna aktivitet ska vi undersöka förändringshastigheten i tre olika situationer. Alla handlar om pengar.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags  Läroplan ,  Derivata ,  Exponentiella samband ,  Linjära funktioner

I denna aktivitet ska vi undersöka förändringshastigheten i tre olika situationer. Alla situationerna handlar om pengar och man kommer fram till att förändringshastigheten är konstant, linjär och exponentiell. Aktiviteten kan ses som en förberedelse för förståelsen av begreppen ändringskvot och så småningom derivata.

Publisher specific license