Undersökningar med appen Transformation – Del 1 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet ska du använda en av apparna som finns som extraverktyg i din räknare. Det handlar om koefficientvärden hos första- och andragradsfunktioner.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Matematik

Tags  Läroplan ,  Grafritning ,  Transformationer

I denna aktivitet ska du använda en av apparna som finns som extraverktyg i din grafräknare. Appen Transformation Graphing förbättrar arbetet i funktionsläget så att du kan undersöka vad som händer om du ändrar koefficientvärden hos funktioner utan att lämna graffönstret. Du kan använda bokstäverna A, B, C och D som parametrar i funktionsuttrycken.

 

Publisher specific license