Simulering av triangelolikheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1/Kurs 2 - Tänk dig att du har ett sugrör och slumpmässigt viker det på två ställen. Vad är sannolikheten att du kan vika ihop till en triangel?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Matematik

Tags  Läroplan ,  Grafer ,  Sannolikhet

Tänk dig att du har ett sugrör och slumpmässigt viker det på två ställen. Man kan också knäcka spagettistickor vid försöket. I praktiken är det inte alldeles enkelt men vi antar att det är möjligt. Vad är sannolikheten att du då kan bilda en triangel av de tre delar du då får? I denna aktivitet visar vi hur man med hjälp av slumptal kan få ett bra värde på sannolikheten.

Publisher specific license