Vad man kan förvänta sig | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1-Tre fotbollsspelare deltar i en tävling för att vinna pengar till en välgörenhetsorganisation. Med hjälp av sannolikheter och vinstsummor beräknar vi det förväntade värdet.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags  Läroplan ,  Grafer ,  Sannolikhet

Kurs 1-Tre fotbollsspelare deltar i en tävling för att vinna pengar till en välgörenhetsorganisation. Chansen att Ara sätter en straff är 65 %, att Bea gör det är 75 % och att Cia sätter straffen är 55 %. Om bara en av spelarna lyckas med sitt skott vinner de 50 000 kr. Om två spelare lyckas, vinner de 120 000 kr och om alla tre lyckas vinner de 200 000 kr. Alla pengar som de vinner går till välgörenhet. Vad är då det förväntade värdet för vinsten i tävlingen?

Publisher specific license