Undersöka räta linjer dynamiskt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på hur man med verktyg på räknaren kan studera räta linjer dynamiskt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Matematik

Tags  Läroplan ,  Grafer

Kurs 1 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på hur man med verktyg på grafräknaren kan studera räta linjer dynamiskt. Vi använder då en av de förinstallerade apparna på räknaren. Den heter Transformation Graphing och genom att använda parametrar med beteckningar A, B, C och D i funktionsuttryck kan man göra intressanta undersökningar när värdena för dessa parametrar förändras.

Publisher specific license