Funktioner och kurvor från fysiken | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Denna aktivitet handlar om hur man kan visualisera och faktiskt visa rörelse på grafräknaren.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Matematik  Fysik

Tags  Läroplan ,  Ekvationer ,  Funktionsplotter ,  Funktioner

Denna aktivitet handlar om hur man kan visualisera och faktiskt visa rörelse på grafräknaren. Man skriver då då in två ekvationer i paramterform. Vi tar upp både vanlig fallrörelse och kroklinjig rörelse. Vi avslutar med ett problem med två samtidiga rörelser.

Publisher specific license