Beräkningar med synvinkel | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Du står under en reklamskylt, räkna ut hur långt från skylten ska du placera dig

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Matematik

Tags  Tangent

Du står under en reklamskylt. Skylten sitter 5 meter upp på väggen och är 2 meter hög. Hur långt från skylten ska du placera dig (dina ögon) för att se den under största synvinkeln? Vi visar här hur man kan använda tre metoder för att komma fram till ett svar. Här förekommer både sinus, cosinus och tangens!

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.