Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 1

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Topic:  STEM

Tags  Programmering

Innehåll:

- första programmet - "Hej Världen"
- Konsolen (Shell)

Videos

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 Meer info: Creative Commons.