Modul för att läsa A & B-knapparna på ett BBC micro: bit-kort

1 - Förutom att installer Python MICROBIT.8xv-modulen, behöver du ladda ner Python modulen
     MB_BUTNS.8xv för att kunna läsa A & B knapparna och skapa nödvändigt svar.

2 - Ladda ner och importera MB_BUTNS.8xv-modulen till din TI-84 Plus CE-T Edition Python
      via programvaran TI Connect™ CE-programvaran.

3 - Anslut din grafräknare till ditt BBC micro:bit-kort med en mini A - Micro USB B-kabel.

4 - Du kan testa funktionerna för denna modul med Python-programmet BUTNTEST.8xv.

     Klicka här för att få mer information om hur du kommer igång.

 

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial


More info: creativecommons.org.