Video | Widget "Rita i fysik"

TI-Nspire™ Widgets. rita i fysiken med hjälp av symboler  ( juni 2020)

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Matematik  Fysik  STEM

Tags

Denna video förklarar vad man kan göra med hjälp av TI-Nspire™ CX Widget "Rita fysik tillämpnings App".

Videos

Publisher specific license