Skip navigation
Widget exempel - Kraft-figurer och grafer - TI-Nspire teknik

Exempel med kraft och grafer

Publisher: T³ Sverige

Område: PhysicsSTEM

Labels Acceleration, Engineering, Graphing, Physics, Powers and roots, StudyCard

Detta är ett färdigt exempel som är gjort med hjälp av Appen: Rita symboler i fysik och matematik.

Utvecklare och skapare av denna App är Olli Karkkulainen (lärare och T3 instruktör i Finland)

Se video som exemel.

Publisher specific license