Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik  STEM

Tags  Area ,  Kodning ,  Läroplan ,  Derivata ,  Övning ,  Grafritning ,  Integralkalkyl ,  Tal ,  Programmering ,  STEM

I denna aktivitet visar vi hur man kan använda ett program för att göra numeriska beräkningar med mittpunktsmetoden och beräkna arean under en kurva. Aktiviteten ger insikt till om hur en hyfsat avancerad metod är uppbyggd.

Publisher specific license