Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

I denna övning för kapitel 5, kommer att att du skriva ett program som får Rover att följa en bana på ett papper.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license