Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 5 - Övning 2 -Testa Rovers avståndsmätare

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Tags

I den första övningen för aktivitet 5 så testade du Rovers avståndsmätare för att se hur man ska avläsa sensorn och visa ett värde. Här fortsätter vi testningen och lär oss styra rörelsen hos Rover.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license