Roliga timmen - Utmaning - Höger- och vänsterfot

Vilken andel fotbollsspelare gjorde mål med både vänster- och högerfot?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags

Under VM-spelen visar statistik att bland de spelare som gjorde ett mål, gjorde 65% av dem ett mål med höger fot. Å andra sidan, bland de spelare som gjorde ett mål, gjorde 52% mål med vänster fot. Vilken är andelen spelare (i procent) som gjorde både ett vänsterfotmål och ett högerfotmål - så dessa spelare gjorde minst två mål?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.