Roliga timmen - Utmaning - Sittplatser runt ett bord

Alla sittplatser runt ett bord är upptagna, hur många platser har bordet?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Matematik

Tags

Alla sittplatser på ett runt bord är upptagna. Vi vet att:

- 7 kvinnor har en kvinna till höger

- 12 kvinnor har en man till höger

- 3/4 av männen har en kvinna till höger.

 

Hur många platser har bordet?

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial


More info: creativecommons.org.