skip_navigation
Ljusvägar

År 1650 upptäckte Fermat ett sätt att förklara reflektion och refraktion som en konsekvens av en enda enkel princip. Den kallas principen om minsta tid eller just Fermats princip. Det kan handla om ljus som "studsar" mot en spegel eller ljus som passerar glas på sin väg från A till B enligt figuren på nästa sida. Fermats princip säger då att av alla möjliga vägar som ljuset kan ta så tar det den väg som går snabbast. I aktiviteten ingår två Nspire-dokument.

Publisher specific license