Skip navigation

Cirkelns area och omkrets

Cirkelns area och omkrets

Texas Instruments Sverige

Område: Mathematics

Labels Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

 

Först ska du enbart göra observationer som du ska dra vissa preliminära slutsatser av. Sedan ska du samla in data för att kunna rita diagram och sedan dra slutsatser av detta.

 

 

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

 

Publisher specific license