Skip navigation

Laboration - Studs - rörelse och energi

Laboration - Studs - rörelse och energi

Texas Instruments Sverige

Område: Physics

Labels Curriculum, Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Syfte:
Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.


Materiel:
CBR®, stativmateriel, boll som studsar bra och TI-Nspire™ med labsläde.

Mätutrustningen:
• Montera ultraljudsdetektorn/CBR-en i ett stativ minst en meter över golvet, så att detektorn är vänd ner mot golvet. Kontrollera att bollen kan studsa rakt under detektorn.
• Anslut CBR:en till kanal DIG 1 på labsläden.

Publisher specific license