skip_navigation
Binomialfördelningen och utveckling av binom

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels  Binomialformler ,  Sannolikhet

Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen, dvs. hur många gånger man lyckas när man upprepar ett försök med en viss sannolikhet.
Vi gör också en del intressanta upptäckter när vi utvecklar binom med koefficienter som är rationella tal. 
Framställningen bygger på det som behandlas i aktiviteten Binomialsatsen och Pascals triangel.

Publisher specific license