Profile Of : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Koda med TI | Ljusintensitet, IF och WHILE | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 3 - Övning 2 - INTENSITET och LJUS med IF, WHILE

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 5 - Övning 2 -Testa Rovers avståndsmätare

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Roliga timmen - Utmaning - Provsvar

Innan prov, frågar alltid dina elever hur många poäng varje korrekt svar ger? Nästa gång, svara dem följande:

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Arean

Vad är arean av det rödskuggade området?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Udda tal

Vad är summan av alla siffror på den linjen?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Pengar

Hur mycket pengar hade var och en av dem?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics