Skip navigation

Procenträkning | senare grundskolan

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Percentages

Jämviktsekvation 1

jämviktsekvationer med grafritande räknare

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics

Labels: Chemistry, Physics

Video | Widget: Rita i fysiken med hjälp av symboler

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, STEM

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Publisher: T³ Sverige

Område:  Physics, STEM

Labels: Acceleration, Physics, Tips and tricks

Video | Widget "Rita i fysik"

TI-Nspire™ Widgets. rita i fysiken med hjälp av symboler  ( juni 2020)

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Widget - Rita med hjälp av symboler i kemi - | TI-Nspire teknik

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Chemistry

Labels: Chemistry, T3

Widget exempel - Elkretsar

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Publisher: T³ Sverige

Område:  Physics, STEM

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Widdget exempel - Vågrörelser

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Widget - Rita i fysiken med hjälp av symboler | TI-Nspire CX

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Labels: Physics, T3

Exempel | Lån index

Ma1 - Lån index med tns-fil

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Fractions, Index, Geometry, T3

Exempel | Pythagoras sats bevis

Ma1 - Pythagoras sats bevis

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Pythagoras, T3