Skip navigation

Widget exempel - Elkretsar

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Publisher: T³ Sverige

Område:  Physics, STEM

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Widdget exempel - Vågrörelser

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Publisher: T³ Sverige

Område:  Mathematics, Physics, STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Widget - Rita i fysiken med hjälp av symboler | TI-Nspire CX

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Labels: Physics, T3

Exempel | Lån index

Ma1 - Lån index med tns-fil

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Fractions, Index, Geometry, T3

Exempel | Pythagoras sats bevis

Ma1 - Pythagoras sats bevis

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Pythagoras, T3

Exempel | Förändringsfaktor

Faktoriseringsexempel med tns-fil

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Mathematics

Labels: Factorising