skip_navigation

Kaströrelse | TI-Nspire

Ma 3-4 (momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigonometri

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Läroplan, Geometri, Grafer, Fysik, Trigonometri

Widget | Skapa illustrationer i matematik | TI-Nspire CX

Visualisera matematiska begrepp och egenskaper

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Matematik

Labels: Matematiskt tänkande, T3

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Tips och tricks, Statistik, Fysik

Video | MINT med TI-Nspire - Experiment

Utöka programmering till STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, STEM

Video | Regression med TI-Nspire

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: 3D geometri, Regression

Video | Moddelering med TI-Nspire

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: E-Learning, Modelling, Kodning

Video | Algebra med TI-Nspire

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Matematik

Labels: E-Learning, Algebra, Modelling

Video | Widget: Rita i fysiken med hjälp av symboler

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, STEM

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Publisher: T³ Sverige

Område:  Fysik, STEM

Labels: Acceleration, Fysik, Tips och tricks

Video | Widget "Rita i fysik"

TI-Nspire™ Widgets. rita i fysiken med hjälp av symboler  ( juni 2020)

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Roliga timmen - Bonds skugga

Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: 3D geometri